(meer info klanten)

 

coop

Wordt lid , Als je lid wordt van de coöperatie geniet je:

 • administratieve ondersteuning;
 • beperk je je eigen sociale risico’s;
 • beperk je je economische risico’s;
 • kan je deelnemen aan het democratisch bestuur van de coöperatie. (meer info)

Als klant:

 • ontdoe je jezelf van een pak administratie;
  • Je ontvangt een factuur van de coöperatie
  • Bij vragen kan je zowel terecht bij de freelancer als bij een adviesverlener van de coöperatie.
 • beperkt je je kopzorgen;
  • Je kan ervan uitgaan dat de freelancer volgens de geldende minimumlonen vergoed wordt en gedekt is door de nodige verzekeringen. De freelancer betaalt netjes zijn sociale zekerheidsbijdragen en inkomstenbelasting.
  • Uiteraard gaat iedereen bij aanvang van een opdracht uit van een goede afloop. Als dit dan toch eens niet het geval zou zijn, kan je terecht op bemiddeling door een medewerker van de coöperatie.
 • beperk je je economische risico’s;
  • Je handelt met een betrouwbare economische partner.
  • Wij denken mee over nieuwe toepassingen die jou en ons vooruit kunnen helpen.
 • kan je deelnemen aan het democratisch bestuur van de coöperatie.
  • Je kan lid worden van de coöperatie als natuurlijk persoon of als rechtspersoon. Als lid van de coöperatie maak je deel uit van de algemene vergadering. De coöperatie wordt bestuurd door een raad van bestuur die verkozen wordt tijdens en uit haar algemene vergadering.  (minder)