Coöperatief ondernemen

 

Coöperatief Ondernemen: wel zelfstandig, niet alleen.

Mutualisatie
Met de Smart coöperatie willen we de risico’s van freelancers spreiden. Wanneer de freelancer niet kan werken, kan dit door de coöperatie worden opgevangen. Er worden premies voor werknemersverzekeringen afgedragen en uit de middelen van de coöperatie wordt de premie voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen afgedragen zodat de loondoorbetalingsplicht van de coöperatie gedekt is en jij van inkomen verzekerd bent. Hierdoor wordt de sociale zekerheid voor freelancers weer betaalbaar.

Altijd een geschikte freelancer voor jouw klus
Door ons in een coöperatie te organiseren beperken we niet alleen de risico’s voor de freelancer: ook de opdrachtgever kan beroep doen op de pool aan talent binnen de coöperatie als hij op zoek moet naar een alternatieve kracht.

Mogelijkheid tot vast salaris
Je kunt ervoor kiezen om een prestatie direct uit te laten betalen, Je krijgt dan binnen 7 dagen betaald. Maar je kunt er ook voor kiezen om samen met een Smart advisor op basis van jouw jaarlijkse activiteiten een maandelijks salaris vast te stellen, zo zorgen we ervoor dat er minder pieken en dalen in jouw persoonlijke geldstroom zitten en dat jij een gelijk gespreid inkomen geniet, zo heb je meer inzicht in jouw inkomsten en kan je jouw uitgavenpatroon hier beter op aanpassen.  Met een persoonlijke Smart advisor wordt het loon zorgvuldig vastgesteld ter realisatie van deze continue geldstroom. Op het moment dat je structurele terugval van inkomsten hebt kan het loon in overleg worden aangepast en eventueel worden aangevuld met een WW-uitkering.

Peer to Peer,
Via Smart komt je in contact met andere freelancer met de meest uiteenlopende disciplines, laat je door je collega freelancers/Smart leden inspireren leer van elkaar ontmoet elkaar en start samen een project, het kan en gebeurt allemaal bij Smart op lokaal en internationaal niveau.

Inspraak
Als coöperatie lid heb je stemrecht in de algemene vergadering van de coöperatie. In de vergadering wordt de koers van de coöperatie uitgezet, worden de bestuurders verkozen en vindt de controle op de bestuurders plaats. Als coöperatie lid kan je jezelf als bestuurder verkiesbaar stellen.

Transparantie
De coöperatie verplicht zichzelf om financieel transparant te zijn naar haar leden. Hierdoor kan je precies zien wat er met het geld gebeurd dat de coöperatie verdient. De cijfers worden in de algemene vergadering gepresenteerd en de Financiële verslagen zijn door leden ten aller op te vragen.